Carenzorgt

Vreedenhoff vindt communicatie met mantelzorgers erg belangrijk. Wij willen graag in goed overleg de beste zorg bieden aan bewoners. Dit geldt vooral voor bewoners die zelf niet meer goed hun behoeften onder woorden kunnen brengen.
 

Persoonlijk contact komt bij ons op de eerste plaats. Elke bewoner heeft een eerstverantwoordelijke verzorger (EVV-er). De EVV-er is voor u het aanspreekpunt bij vragen.
 

Carenzorgt: meelezen met de rapportage en communiceren met de zorg

De EVV-ers en andere zorgmedewerkers zijn de hele dag door druk bezig met de zorg voor onze bewoners. Zij zijn daarom voor u niet altijd bereikbaar.
 
Vreedenhoff werkt met Carenzorgt. Dit is een programma waarmee u via computer, tablet of telefoon:

  • Kunt meelezen met de rapportage van de zorg. Hierin worden de bijzonderheden vermeld die gedurende de dag door de zorg worden geconstateerd en de benodigde acties hierop.
  • Berichten kunt sturen aan de zorg (vragen stellen, praktische zaken regelen)
  • Berichten ontvangen van de zorg (antwoorden op uw vragen, praktische verzoeken)
  • Het zorgplan inzien
  • Een agenda bijhouden.

De zorg werkt op gezette tijden de rapportage bij en zal dan uw bericht zien. Zij zal binnen 24 uur op een bericht van u reageren.

Starten met Carenzorgt

Zodra iemand in Vreedenhoff komt wonen krijgt u van de administratie een uitnodiging om deel te nemen aan Carenzorgt. U ontvangt tevens een toestemmingsformulier waarmee u kunt regelen dat de bewoner instemt met het gebruik van Carenzorgt. Als een bewoner dit niet meer zelf kan bepalen, stemmen wij met u deze toestemming af.
 
Zodra de administratie het toestemmingsformulier van u terug heeft, krijgt u een code en een handleiding om te starten met Carenzorgt. Wacht u met het aanmaken van een account tot u deze code heeft.
 
Als eerste contactpersoon kunt u de gegevens voor meerdere familieleden toegankelijk maken.

Vragen over Carenzorgt

Als u vragen heeft over het opstarten van Carenzorgt kunt u terecht bij de administratie administratie@vreedenhoff.nl of telefonisch via het algemene nummer 026-385 64 00
 
Als u vragen heeft over het gebruik van Carenzorgt, zoals het lezen of versturen van berichten of over de rapportage, kan uw EVV-er u verder helpen. Elke afdeling heeft ook een Caren ambassadeur. Hij/zij is vraagbaak en ondersteuner voor de andere zorgmedewerkers en mantelzorgers voor Carenzorgt.