Case manager dementie

 Dementie, wat nu?

 "Ik heb de diagnose dementie gekregen, wat moet ik doen om de best passende zorg te krijgen? Hoe ga ik om met mijn dementerende partner of familielid?”

Voor deze en andere vragen kunnen mensen die thuis wonen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij onze Casemanager Dementie: Diane van Zadelhoff. De Casemanager geeft op professionele wijze informatie en advies en begeleidt een cliënt met dementie en de eventuele partner. Omdat alles draait om persoonlijk contact vertelt Diane hieronder zelf wat ze voor u kan betekenen.

Casemanager dementie

Mijn naam is Diane van Zadelhoff. Ik werk als Casemanager Dementie bij Vreedenhoff en begeleid mensen met dementie (cliënt) én hun familie en/of mantelzorgers in de thuissituatie. Gedurende het hele ziekteproces zal ik u de weg wijzen op het gebied van zorg  en waar nodig ondersteunen.

Huisbezoeken

U kunt zelf contact met me opnemen maar ook uw huisarts, de geriater, wijkverpleegkundige, of de verpleegkundige van afdeling Geriatrie van ziekenhuis Rijnstate kunnen u bij mij aanmelden.Ik neem daarna zo snel mogelijk contact op met u en/of uw familie op voor een afspraak bij u thuis. Het is fijn als tijdens dit gesprek een familielid en/of een mantelzorger aanwezig is. Als Casemanager Dementie vind ik het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium van de dementie betrokken te worden. Zo kan ik u én de mensen in uw directe omgeving en uw wensen en gewoontes zo goed mogelijk leren kennen en goed zicht krijgen op uw situatie.

Ondersteuning afgestemd op de ontwikkelingen

Dementie is een progressief ziektebeeld. Dit betekent dat er nogal wat gaat veranderen in je leven als je de diagnose dementie krijgt. Gedurende het traject bezoek ik u ongeveer elke drie maanden. Ik volg de veranderingen samen met u en de familie/mantelzorgers. Per keer kijken we samen wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Is er ondersteuning wenselijk en op welke manier? Deze ondersteuning geldt zowel voor  u als voor de naaste familie/mantelzorger.

Maatwerk: zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

Het streven is dat u zo lang mogelijk thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, op een zo goed mogelijke manier. Daarom is het belangrijk de vaardigheden die u nog heeft zolang mogelijk in stand te houden en mogelijk kunnen er nog nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. De begeleiding is altijd maatwerk, iedereen heeft een eigen levensgeschiedenis, karakter en gewoontes. Uiteraard is ook belangrijk of er mensen in uw directe omgeving aanwezig zijn en in welke mate zij ondersteuning kunnen bieden.

De begeleiding en adviezen die ik u kan geven zijn zeer uiteenlopend en kunnen afhankelijk van de situatie en het proces in de dementie plaatsvinden op allerlei gebieden. Denk hierbij aan zingeving, maar bijvoorbeeld ook aan ondersteuning bij de financiën of het regelen van een levens-testament  of  bewindvoering/mentorschap. Is er hulp nodig bij het huishouden, de maaltijden, persoonlijke zorg of vervoer. Maar ook activering, bijvoorbeeld in de vorm van een dagbesteding , of de inzet van andere professionals als een ergotherapeut of een logopediste.
 

Aandacht voor mantelzorgers

Het is belangrijk dat de familie/mantelzorgers niet overbelast raken door de vaak 24-uurs zorg die zij hebben voor hun naaste. Daarom is het goed dat zij zoveel mogelijk weten van dementie en hoe hier het beste mee om te gaan. Ook zij kunnen op mijn aandacht rekenen.
 

Contact met andere professionals

Als Casemanager Dementie heb ik gedurende het traject met enige regelmaat contact met de huisarts en met de andere betrokken professionals. Ik probeer zo goed mogelijk zicht te krijgen op uw totale situatie.

Contactgegevens

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u mij, Diane van Zadelhoff, bereiken via Casemanagerdementie@vreedenhoff.nl
Telefoonnummer 06 – 30 22 77 67 of via 026 384 6500.