club van 100+

100 jaar

Vreedenhoff kent naast de jonge studerende bewoners inmiddels ook een aantal bewoners die de respectabele leeftijd van 100 bereikt hebben. Als de bewoner dat wil, staan we daar graag feestelijk bij stil.

Club van 100+

Sinds 2015 hebben we een club van 100 + Meneer Sonneveld was één van onze eerste leden. Ons prachtige zonnige veld waarop vanaf het terras wordt uitgekeken, werd op zijn 100ste verjaardag naar hem vernoemd.

Inmiddels kent Vreedenhoff een Reijengang, een Boonstra-allee, een Bakkerlaan, een Zewaldlaan en een  Birnerstraat. Wij zijn trots op onze oudere bewoners.

Bij speciale gelegenheden treden onze 100-jarigen als zij dat zelf leuk vinden op als ambassadeur van Vreedenhoff.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.