Geestelijke verzorging

Even met iemand praten

Ieder mens heeft af en toe behoefte om zijn of haar hart te luchten, te praten over wat hem of haar bezighoudt. Mooie dingen, verdrietige dingen. Veelal kan je dan wel terecht bij iemand in je omgeving. Maar soms wil je praten met iemand die je juist niet zo goed kent, die wat meer op afstand staat.
In Vreedenhoff werkt een geestelijk verzorger. Zij is opgeleid om te kunnen luisteren en met u te kunnen praten over wat u bezighoudt. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen of via de verzorging, of via iemand uit uw omgeving.
De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Gesprekskringen

‘We willen wel graag oud worden, maar niemand wil oud zijn.'
 
Oud zijn brengt eigen vragen met zich mee. Om er maar eens een paar te noemen:  Hoe kijk ik terug op mijn leven? Wat is er goed gegaan, wat ging fout? Wat is (nog) de zin van mijn leven?  Waar heb ik in mijn leven kracht, inspiratie vandaan gehaald en lukt dat nu ook nog? Hoe ga ik om met mijn ziekte, mijn afhankelijkheid?  Wat geloof ik en wat niet meer? Hoe kijk ik aan tegen de dood?
 
Over dit soort vragen praten we met enige regelmaat in de diverse gesprekskringen. Bewoners wisselen ervaringen met elkaar uit en vertellen hoe zij het een en ander beleven. Zo kan je elkaar soms weer verder helpen.
Mocht een gesprekskring niets voor u zijn, maar herkent u wel de bovenstaande vragen, dan kunt ook altijd contact opnemen met de geestelijk verzorger voor een gesprek.

Kerkdiensten

Als christelijke instelling neemt Vreedenhoff een eigen plaats in binnen de ouderenzorg in Arnhem. We hebben onze wortels in de protestantse traditie en dragen de oecumene een warm hart toe. We staan we open voor diverse levensopvattingen.
 
Op zon- en feestdagen is er een kerkdienst, waarin regelmatig wordt voorgegaan door de eigen geestelijk verzorger. Maandelijks is er een woord- en communieviering op de donderdagmorgen, voorganger is Victorine Wagenaar. Zij is werkzaam als vrijwilligster in Vreedenhoff en bekend met en voor de bewoners.
Voor alle diensten geldt: gasten van buiten zijn er bijna altijd en altijd van harte welkom!

Uitvaarten

Sommige mensen willen graag alvast het een en ander regelen voor hun uitvaart. Met de geestelijk verzorger kunt u dingen op papier zetten voor als het zo ver is.
De geestelijk verzorger kan ook de uitvaart leiden (ook hier geldt weer ongeacht geloofs- of levensovertuiging), hieraan zijn dan wel kosten verbonden.

Contact

Neemt u gerust contact op met de geestelijk verzorger: Florie van de Hoek, 026- 3846519 of mail naar f.vandehoek@vreedenhoff.nl.
(werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag en met regelmaat zondagmorgen)

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.