GGZ/psychisch kwetsbare ouderen

Psychisch kwetsbare ouderen

Vreedenhoff biedt beschermd wonen aan ouderen met een GGZ achtergrond. Wij spreken van psychisch kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het om 55 plussers met chronische psychiatrische problemen die uitbehandeld zijn en waarbij de psychiatrische problematiek wat meer op de achtergrond is geraakt. Beschermd wonen is ook voor mensen bij wie op latere leeftijd psychische problemen zijn ontstaan. Dat komt vaak door een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale omstandigheden. 

Ondersteuning door gespecialiseerd personeel

U heeft moeite met zelfstandig wonen. Uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid wisselt sterk. In Vreedenhoff is ‘de wereld’ overzichtelijk en krijgt u zorg op maat.  In de teams is deskundighied aanwezig vangespecialiseerde verzorgenden. Zij bieden een steuntje in de rug als het wat minder gaat, 24 uur per etmaal. Zij gaan uit van wat u nog kan en doen er alles aan om dit te versterken. Zij helpen u structuur in uw dag te krijgen en vormen een brug naar de andere mensen en activiteiten binnen Vreedenhoff. Vreedenhoff werkt nauw samen met Pro Persona.

Zelf regie houden

In Vreedenhoff wonen mensen met verschillende zorgvragen door elkaar. Iedereen woont zelfstandig in een eigen appartement. U bepaalt wat u wilt doen, hoe vaak en wanneer. Onze verzorgenden kunnen u helpen bij de dingen die u moeilijk vindt. Stap voor stap zoeken ze met u naar een bij  u passende beste weg om weer contacten aan te knopen.

De beschermde ‘kleine wereld’ van Vreedenhoff

Vreedenhoff is een wereld in het klein. U kunt weer contacten aangaan met anderen mensen. U kunt er boodschappen doen, in de Rotonde een kopje koffie drinken. U kunt deelnemen aan de activiteiten binnen Vreedenhoff. U kunt deelnemen aan de dagbesteding. Er zijn ook speciale groepen onder begeleiding van activiteitenbegeleiders en/of vrijwilligers en studenten. Voorbeelden hiervan zijn de hobbyclub en een moestuingroep. In de 55 plus praat/doegroep kunt u ervaringen delen, activiteiten doen, naar uw eigen muziek luisteren.

Aanmelding en kosten

U bent altijd van harte welkom voor een oriënterend gesprek of een kennismakingsbezoek.  Dit kan ook als u nog geen zorgpakket heeft geregeld.
Beschermd wonen  valt onder de WMO. Deze vorm van wonen houdt in dat er 24-uurs toezicht en nabijheid aanwezig is. Tijdens een keukentafelgesprek met de wijkcoach uit de gemeente Arnhem bespreekt u welke zorg u van Vreedenhoff wilt krijgen. De wijkcoach stelt aan de hand hiervan een zorgpakket (heett eerder ZZP: zorgzwaartepakket) samen. Hierin staat beschreven hoeveel uren zorg nodig is om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. De wijkcoaches houden elke woensdagochtend spreekuur in Vreedenhoff van 9.00-12.00 uur (m.u.v.1e woensdag van de maand: dan tot 11.00 uur). U kunt hen ook telefonisch bereiken via: 088- 262 00 00.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.