Vreedenhoff Verduurzaamt

Green Deal / Milieu

 
In 2018 heeft Vreedenhoff de Green Deal mede ondertekend. Als organisatie erkennen wij de impact van onze activiteiten op het milieu en willen bij onze besluitvoering en uitvoering het aspect milieu meenemen in alle handelingen. Dit betekent voor ons dat milieu meeweegt op alle niveaus in de organisatie, van werkvloer tot ondersteunende diensten tot directie. Vreedenhoff is momenteel actief bezig met het behalen van certificaat Brons van de Green Deal. Wilt u meer weten over de Green Deal verwijzen wij u door naar de website van Milieuplatform Zorgsector, de initiatiefnemer van de Green Deal.
 
Wat mag u van ons verwachten? Beleidsmatig verankeren wij het milieu in onze jaarverslagen, dit betekent dat wij vooruitkijken en reflecteren welke acties op dit gebied genomen zijn. Deze acties komen voort uit het opgestelde Milieubeleidsdocument. Daarnaast hebben we een jaarplanning waarin de verschillende activiteiten naar voren komen. En als laatste meten wij jaarlijks onze CO2 footprint. In de praktijk betekent dit dat we al ons verbruik op het gebied van energie, water, afval, vervoer en vele andere onderwerpen registreren. Met die meting kunnen wij zien of onze acties t.b.v. het milieu ook impact hebben op onze CO2 uitstoot.
 
Op deze pagina houden wij u op de hoogte van verschillende mijlpalen. We publiceren hier tevens de jaarlijkse CO2 footprint.

 
CO2 footprint:

Gegevens 2018

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.