Klachtenregeling

Een compliment, ontevreden of een klacht?
Laat het ons weten.

Wij doen ons uiterste best u goede zorg te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften. Het liefst horen we dat u tevreden bent. Wij vinden het erg fijn als u dit aan ons en aan anderen vertelt en ons een beoordeling geeft op www.zorgkaartnederland.nl. 

We hopen dat u ons ook informeert als u niet tevreden bent of als u vindt dat zaken anders zouden moeten lopen. Bijvoorbeeld de verzorging, bejegening, de maaltijden of de schoonmaak van uw appartement. We zullen er dan alles aan doen om uw onvrede te nemen weg. Bovendien kunnen we van iedere klacht leren, zodat herhaling kan worden voorkomen.
Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u ontevreden bent of als u een klacht heeft.

De klachtenprocedure

U mag zelf kiezen met wie u uw onvrede of klacht wenst te bespreken. Toch adviseren wij u onderstaande stappen te volgen omdat u dan het meeste kans hebt dat uw onvrede of klacht naar tevredenheid wordt opgelost.

Stap 1: Praten met medewerker of teamleider

Praat altijd met de medewerker als u niet tevreden bent. Vaak is een goed gesprek al voldoende om uw onvrede weg te nemen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Neem dan contact op met de teamleider. Zij zal samen met u proberen tot een oplossing te komen.

Stap 2: Inschakelen klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden na het gesprek met de medewerker en de teamleider, dan kunt u contact opnemen met Ria Jacobs, de klachtenfunctionaris van Vreedenhoff. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden voor uw klacht.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig en deskundig en kent de organisatie goed. U kunt aangeven of u een vertrouwelijk gesprek wilt of anoniem iets met haar wilt bespreken.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Email            : klachtenfunctionarisclienten@vreedenhoff.nl
Telefoon       : 026-3846500
Spreekuur     : woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in Vreedenhoff in het kantoor van clientadvies vlak bij de receptie

 

Stap 3: Indienen klacht bij Raad van Bestuur of de Regionale Klachtencommissie Arnhem

-          Algemene klachten

Leidt stap 2 niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u deze schriftelijk of elektronisch indienen bij Wout Oldhoff, Raad van Bestuur van Vreedenhoff. Hij onderzoekt de klacht en komt binnen zes tot tien weken met een oordeel. Volg de link voor de complete klachtenregeling van Vreedenhoff

Bent u het niet eens met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg in Den Haag. De Geschillencommissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. Op de website van de Geschillencommissie vindt u meer informatie over de procedure .Aan de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden.

-         BOPZ-klachten

Gaat het om een klacht die valt onder de werking van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ), zoals het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, dan kunt u de klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Arnhem. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en komt binnen twee weken met een uitspraak. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Klik op de link als u BOPZ klacht wilt melden.

Contactgegevens regionale klachtencommissie Arnhem

Postadres      : Antwoordnummer 7502, 6994 ZX De Steeg

Email            : Klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

Telefoon        : 06 16 28 17 65

Voor beide soorten klachten (algemeen en BOPZ) geldt een aparte procedure en werkwijze.

Er is ook klachten- en ideeënbus waarin u (anoniem) klachten of ideeën kunt doen.

Cliëntondersteuner-Adviespunt Zorgbelang

Vindt u het moeilijk om uw ongenoegen direct te bespreken met de medewerker, teamleider of klachtenfunctionaris? Dan kunt terecht bij de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang. Zij beantwoorden uw vragen en geven advies over de vervolgstappen die u kunt zetten.  

Contactgegevens  Adviespunt Zorgbelang

Email            : info@zorgbelanggelderland.nl
Telefoon       : 026: 3842825
Website        : www.zorgbelanggelderland.nl

Meer algemene informatie over klachtafhandeling in de zorg kunt u lezen op de website: www.landelijkmeldpuntzorg.nl.