Kwaliteit

Om kwaliteit te kunnen leveren én continu te werken aan verbetering van die kwaliteit is een kwaliteitsysteem onontbeerlijk. Vreedenhoff laat haar kwaliteitsysteem jaarlijks toetsen door een onafhankelijke bevoegde externe instantie. Medio juli 2016 zijn we wederom ISO 9001 gecertificeerd door Tüv Rheinland.

Vreedenhoff wil een veilige en gezonde woonomgeving bieden aan cliënten en een veilige en gezonde werkplek aan medewerkers. Ons kwaliteitsysteem heeft als doel de kwaliteit van onze zorg systematisch te toetsen en waar nodig te verbeteren.
 
Onderdelen van het kwaliteitsysteem zijn:

  • cliënt- en medewerkertevredenheidsmetingen
  • het verzamelen en analyseren van incidenten en klachten
  • het inventariseren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • het actueel houden van protocollen en werkinstructies.

De verkregen gegevens zorgen ervoor dat we kunnen werken aan continue verbetering. Zo zorgen we voor een optimale borging van leef- en arbeidsomstandigheden.
 

ISO 9001: gaat een stapje verder

Ons kwaliteitssysteem voldoet niet alleen aan de wettelijke regelgeving. Wij gaan nog een stapje verder. Wij hebben een ISO 9001 certificering.
 
In ISO 9001 staat de klant centraal. Het doel is een grotere klanttevredenheid te bereiken. De ISO normen zorgen ervoor dat wij  processen optimaliseren en onze aandacht op continu verbeteren houden. Daarnaast zorgen ze  ervoor dat processen en structuren van de organisatie voor de hele organisatie duidelijk zijn. Dit verhoogt de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en bij hun cliënten.
 
ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Elk jaar controleert een onafhankelijk en daartoe bevoegd bureau of Vreedenhoff aan de ISO normen voldoet. Zij geven hiervoor een certificaat af.
 
Deze certificering is dus een gecontroleerde bevestiging dat de kwaliteit van onze dienstverlening van een hoog niveau is.