Huiskamerconcertjes

dinsdag 14 maart 2017

De muziek komt naar u toe ! In het kader van het 175 jarig jubileum bezochten vandaag 2 muzikanten bewoners in de koffiekamers of op hun appartement. Een mevrouw werd verrast met muziek in haar moerstaal en samen met de gitarist zong zij een Spaanse ballade. Daarna trokken de accordioniste en de gitarist naar de woonafdeling dementie, de beide dagopvangkamers en de Rotonde waar zelfs een dansje werd gewaagd. Overal mochten bewoners verzoeknummers indienen en zongen zij naar hartelust mee.
Bekijk het fotoalbum en geniet mee !

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.