Reactie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op brief ondernemingsraad

vrijdag 19 oktober 2018

Geachte ondernemingsraad,

Wij hebben de brief gelezen die u op 12 oktober 2018, direct na afloop van de zitting van de bedrijfscommissie, persoonlijk overhandigde aan de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. In deze brief zegt u het vertrouwen op in zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.

Het verbaast ons zeer dat we deze brief ontvingen direct na afloop van de zitting van de bedrijfscommissie die kort daarvoor, nog wel op uw verzoek, een aantal adviezen had gegeven met betrekking tot de  samenwerking tussen uw raad  en de bestuurder. Adviezen waarin wij ons als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur goed kunnen vinden en die aansluiten bij eerdere voorstellen die de Raad van Bestuur u heeft gedaan.

Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur zien de adviezen van de bedrijfscommissie als een waardevolle toevoeging op de reeds ingezette lijn naar aanleiding van het rapport van het onafhankelijke externe bureau Waarderend Toezicht, waarin met mediation en een onafhankelijk voorzitter gestreefd wordt naar optimalisering van de samenwerking tussen uw raad en de Raad van Bestuur. Een ontwikkeling die nog onvoldoende gelegenheid heeft gehad om tot resultaat te komen. We zullen dan ook doorgaan op de weg die we hebben ingeslagen en het bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie, dat we op korte termijn op schrift verwachten, hierbij betrekken.

Uw brief waarin u het vertrouwen opzegt in zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht nemen wij dan ook voor kennisgeving aan.

Als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht blijven wij ons inzetten voor een goede en gezonde  toekomst van Vreedenhoff in de snel veranderende zorgwereld, zodat onze bewoners/cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze wensen en onze medewerkers met plezier en gezond hun werk kunnen doen.
Conform de Wet op de Ondernemingsraden zullen wij het overleg met u blijven voeren. Graag vernemen wij van u of u daartoe ook bereid blijft en welke rol u in het kader van de medezeggenschap voor u ziet weggelegd.

U haalt in uw brief een aantal onderwerpen aan, die naar uw mening onvoldoende in het overleg aan bod gekomen zijn. Over onderwerpen als bijvoorbeeld scholing en de invoering van de functie huiskamerondersteuning is, naar onze mening, meerdere malen uitgebreid met u gesproken en gecorrespondeerd. Voor een reactie volstaan we daarom met een verwijzing hiernaar.

Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft een genuanceerd beeld: er gaat veel goed maar er valt inderdaad ook nog het nodige te verbeteren. Het is goed ons te realiseren dat de Inspectie geen maatregelen genomen heeft en het vertrouwen uitspreekt dat Vreedenhoff in staat is om de noodzakelijke verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren.

Vanuit dat besef wordt hard gewerkt om samen met alle medewerkers verbeteringen door te voeren.
Voor Vreedenhoff is het belangrijk dat in gezamenlijkheid vanuit alle gremia op een constructieve en positieve manier hier onze aandacht naar uitgaat.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
 
Raad van Bestuur                        Namens de Raad van Toezicht,
        
Wout Oldhoff                              Klaas Stoter, voorzitter
 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.