Statement Cliëntenraad Vreedenhoff

woensdag 17 oktober 2018

Naar aanleiding van de door de ondernemingsraad ingediende moties van wantrouwen naar Raad van Bestuur en Raad van Toezicht heeft de cliëntenraad van Vreedenhoff het volgende statment opgesteld:

De Cliëntenraad (CR) van Vreedenhoff betreurt de door de Ondernemingsraad (OR) ingediende moties van wantrouwen naar Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
De CR (h)erkent de resultaten van het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar niet de conclusies die daaruit worden getrokken door de Ondernemingsraad en de berichten zoals die in de media zijn verschenen.
De CR heeft vertrouwen in de door de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) ingezette verbeteringen en is met beide raden van mening dat de organisatie op de goede weg is om, zeker met de door de cliëntenraad geconstateerde inzet van alle medewerkers, de IGJ verbeterpunten op een juiste manier op te lossen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een zo goed mogelijke zorg aan bewoners en cliënten van Vreedenhoff.
In tegenstelling tot de OR, kiest de CR voor een constructieve samenwerking en meent dat de door de OR gekozen aanpak leidt tot isolatie binnen de organisatie. Ook het stopzetten van de eerder gestarte mediation betekent ons inziens weglopen voor verantwoordelijkheid en redelijk overleg. De CR ervaart een open cultuur, voelt zich betrokken bij de plannen en heeft, mét de IGJ, vertrouwen in de verbeterkracht van Vreedenhoff.
De CR vraagt zich daarnaast af of deze OR nog voldoende draagvlak heeft onder het personeel en of het niet wenselijk is dit te toetsen door middel van het uitschrijven van verkiezingen voor een nieuw samen te stellen OR. De cliëntenraad is van mening dat de door de OR nu gekozen weg slechts kan leiden tot slechtere zorg waarvan bewoners en cliënten de dupe dreigen te worden.

Namens de Cliëntenraad,
Elly Schut, voorzitter

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.