Vervolgbezoek Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd aan Vreedenhoff op 1 augustus 2019.

maandag 14 oktober 2019

De Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd heeft op 1 augustus 2019 een vervolgbezoek gebracht aan Vreedenhoff. Uit hun bevindingen blijkt dat we mooie vooruitgang hebben geboekt waar het veilige zorg betreft. Op een aantal punten moeten we onszelf echter ook nog verbeteren. Daar hebben we al stappen in gezet en maatregelen voor genomen. Het komende halfjaar zullen we daar volop tijd en energie aan blijven besteden. Dit najaar en 2020 zullen in het teken staan van het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen Vreedenhoff. We gaan er van uit dat we binnen de gestelde termijn de nog openstaande punten op orde hebben. Het officiële IGJ-rapport vindt u hier. De reactie van Vreedenhoff zoals die op de website van de IGJ zal worden geplaatst vindt u hier.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.