Old-School Arnhem

Wat is Old-School Arnhem?

Bij Old-School Arnhem gaan jongeren onder begeleiding in gesprek met ouderen in en rond woonzorgcentrum Vreedenhoff, om als ‘kennisdetectives’ te reconstrueren wie de oudere is: waar komt hij of zij bijvoorbeeld vandaan? Wat voor werk deed de bewoner en welke plaatsen bezocht hij of zij? De jongeren bezoeken hiervoor ook betekenisvolle plaatsen van de ouderen en gebruiken online en offline informatiebronnen (zoals Google en het Erfgoedcentrum). Tijdens hun deelname horen de jongeren bijzondere verhalen over vroeger, bijvoorbeeld over mode en muziek, en vergroten zij hun netwerk. Vervolgens brengen de jongeren het verhaal van de oudere weer tot leven door het maken van een eindproduct, zoals een landkaart met zijn/haar levensloop erop, het maken van een oud recept van hem/haar of een korte video. Als laatste presenteren ze hun eindproducten aan elkaar, aan de ouderen en hun familie en aan andere geïnteresseerden.

Waarom is het waardevol?

De deelnemende ouderen krijgen door dit proces oprechte waardering voor hun bijdrage en erkenning voor hun persoonlijke geschiedenis. En als de oudere de gevonden informatie wil delen met de zorgverlener(s), kunnen zij hier gebruik van blijven maken in het dagelijkse contact ter bevordering van zijn of haar welzijn. De jongeren leren hoe zij kunnen netwerken met mensen buiten hun dagelijkse netwerk en hoe zij van hen kunnen leren. Dit oefenen zij door de interactie met de andere jongeren, met de oudere vrijwilligers binnen het programma en natuurlijk door de gesprekken met de ouderen. Dit is een waardevolle innovatievaardigheid, die zij kunnen blijven gebruiken in hun eigen leven, niet alleen bij ouderen maar bij iedereen! Na afloop ontvangen de jongeren een Old-School certificaat en zij worden uitgenodigd voor de feestelijke Old-School Reünie aan het einde van de proeftuin (september 2019).
 

Achtergrondinformatie en meer weten?

Het Old-School programma is ontwikkeld door HUMINT Solutions (www.humints.nl). Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff werd in 2017 de eerste Old-School van Nederland geopend, Old-School Vreedenhoff genaamd. Aan dit programma doen inmiddels al honderden ouderen en jongeren mee en er namen vele scholieren en studenten deel van 10 verschillende (hoge)scholen. Voor een impressie van dit programma en de activiteiten kunt u deze video bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=TqJHGR_KxmY Old-School Arnhem is een aanvullend programma bij Old-School Vreedenhoff, specifiek gericht op het aanbieden van praktijkervaring aan jongeren (15-24 jaar) binnen de Old-School context waarmee ze hun innovatievaardigheden ontwikkelen. Voor vragen over Old-School Arnhem of als u interesse heeft om hieraan mee te doen (als oudere, vrijwilliger of jongere), kunt u mailen naar oldschool@vreedenhoff.nl.

Impressie Old-School programma en activiteiten

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.