Samenwerking met mantelzorgers

Samenwerking met mantelzorgers: een wederzijds belang

Vreedenhoff vindt het contact met mantelzorgers erg belangrijk. Wij zien hierin een groot wederzijds belang. Immers: de mantelzorger kent de bewoner als geen ander. Zeker in het geval dat bewoners zelf hun wensen niet meer goed kenbaar kunnen maken, is het voor ons prettig als wij informatie van mantelzorgers krijgen. Een  goede communicatie en afstemming van de verzorging met mantelzorgers heeft direct effect op de kwaliteit van onze zorg. Daarom werken met Carenzorgt. Dit is een digitaal programma waardoor u kunt meelezen met de rapportage en communiceren met de zorg.

 
Andersom begrijpen wij dat het voor mantelzorgers belangrijk is om door ons geïnformeerd en betrokken te worden bij de zorg die wij leveren. Wij streven naar een goede samenwerking.

De activiteiten naast de zorg

Wij zijn altijd erg blij als mantelzorgers gezelligheid aan de bewoners brengen.

Ons activiteitenprogramma en de ontmoetingsruimtes in huis bieden de bewoners veel mogelijkheden voor contacten. Niet alle bewoners vinden het prettig om aan groepsactiviteiten deel te nemen. Het kan te onrustig zijn, sommige vinden contact met onbekenden lastig. Wij stemmen graag met bewoners en mantelzorgers af wat het beste bij de bewoner past.

Praktische samenwerking

Huisartsen en therapeuten komen naar de bewoner toe. Maar als een bewoner naar een ziekenhuis moet of andere specialistische zorg buiten Vreedenhoff nodig heeft, kan er geen personeel als begeleiding mee. Om te voorkomen dat een bewoners alleen moet reizen is het prettig als mantelzorgers hen in deze moeilijke momenten kunnen begeleiden.
 
Er zijn meer momenten denkbaar waarbij mantelzorgers de zorg kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het halen van medicijnen, zodat niet op de levering van een apotheek hoeft te worden gewacht. Af en toe een stofdoek gebruiken, de afwas doen: het maakt dat verzorgenden meer tijd hebben voor persoonlijke aandacht aan de bewoner.

Informatievoorziening

Het persoonlijk contact tussen de verzorging en mantelzorgers staat voorop. Zie ook hiervoor zorg op maat. In februari 2017 starten we als aanvulling hierop met een pilot Carenzorgt. Hiermee kunnen mantelzorgers en verzorgenden gezamenlijk de agenda van de bewoner bijhouden en inzien, berichten sturen en kunnen mantelzorgers de rapportage en medische gegevens lezen.

Een maal per 2 maanden verschijnt een nieuwsbrief (voor bewoners op papier, voor mantelzorgers digitaal) waarin u op de hoogte gehouden wordt over activiteiten en ontwikkelingen in huis.

Minimaal 2x per jaar houden we bijeenkomsten voor alle mantelzorgers..
Tijdens deze bijeenkomsten, worden mantelzorgers uitgebreid bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en plannen. Er wordt veel tijd ingeruimd voor het stellen van vragen én het in kleinere groepen praten over wat de mantelzorgers bezig houdt. 

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het verblijf voor onze bewoners en de thuiszorg voor onze thuiszorgcliënten zo goed mogelijk te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat u hierover vragen, opmerkingen of tips heeft. Zie onder klachtenregeling hoe u deze bij ons kunt melden.

Cliëntenraad

Vreedenhoff heeft een cliëntenraad die nauw betrokken wordt bij de ontwikkelingen die er gaande zijn. Gezien de problematiek van onze bewoners is de Clientenraad voornamelijk samengesteld uit mantelzorgers. Zij zijn de gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor wat betreft de behartiging van de algemene belangen van de bewoners, thuiszorgcliënten en mantelzorgers.  Volg de link voor meer informatie over de clientenraad

 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.