Stageplaatsen

Vreedenhoff is door het Kenniscentrum SBB erkend als leerbedrijf. Dit houdt in, dat studenten hier voldoende praktijkkennis voor hun beroepsopleiding kunnen opdoen om een diploma in de sectoren Zorg en Welzijn en Bedrijfsadministratie te kunnen behalen.

Wij werken in Vreedenhoff in de verzorging met twee manieren van opleiden; de BOL - Beroepsopleidende Leerweg (70% theorie en 30% praktijk) en de BBL - Beroepsbegeleidende Leerweg (70% praktijk en 30% theorie), waarbij de student een arbeidscontract heeft met Vreedenhoff gedurende de opleiding. Voor de opleidingen Welzijn en Administratie geldt alleen de BOL-variant.

De BOL-stageplaatsen worden ingevuld in overleg met de scholen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijkopleider, Joëlla van Dun.

De plaatsen voor de BBL-leerlingen worden ingevuld door intern personeel of door het plaatsen van vacatures op de website of in de krant.

Wie in Vreedenhoff komt stagelopen, kan zeker zijn van een individuele begeleiding en krijgt de ruimte om zichzelf te ontplooien.

Naast de beroepsopleidingen zijn er ook mogelijkheden voor maatschappelijke stages voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Hiervoor kunt u contact opnemen met teamleider Welzijn, Wilma Pauwels via het algemene nummer 026-3846500.