Tevredenheid van bewoners en cliënten

Cliënttevredenheid

Tevreden cliënten/bewoners: dat is waarom medewerkers van Vreedenhoff met hart en ziel bij ons werken!

De meest actuele cliëntoordelen over de zorg en het wonen en leven in Vreedenhoff zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl .Op deze site van de NPCF (Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie) staan beoordelingen die cliënten/bewoners en/of hun contactpersonen/familieleden aan ons geven. Specifieke waarderingen met betrekking tot onze Thuiszorg staan ook op deze site.

Cliënttevredenheidonderzoek

Jaarlijks wordt binnen Vreedenhoff in eigen beheer de tevredenheid van cliënten en mantelzorgers gemeten. Het doel van het meten van tevredenheid is om na te gaan hoe tevreden de cliënten (en hun mantelzorgers) zijn en wat wij hierin nog kunnen verbeteren.
Tijdens het tevredenheidonderzoek wordt o.a. gekeken naar het nakomen van gemaakte afspraken, communicatie met cliënt en mantelzorger, de kwaliteit van verleende zorg, schoonmaak, aangeboden activiteiten en maaltijden. Tevens komt het welzijn van de cliënt aan bod. De onderzoeken worden vooraf afgestemd met de Cliëntenraad. De resultaten van het tevredenheidonderzoek en de hierop afgestemde verbeteracties worden intern met de medewerkers besproken en teruggekoppeld naar cliënten en mantelzorgers.
In december 2017 is wederom een onderzoek gehouden. Intramuraal scoort op bijna alle onderdelen gemiddeld een 7 tot een 7,5, extramuraal heeft een gemiddelde score van een 8. Naast positieve punten over sfeer, goede verzorging en het activiteitenaanbod, wordt een aantal verbeterpunten genoemd. Deze hebben met name betrekking op communicatie, bejegening, aandacht, kwaliteit van zorg, maaltijden en schoonmaak. De resultaten worden besproken met de Cliëntenraad en vertaald in een verbeterplan.

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het verblijf voor onze bewoners en de thuiszorg voor onze thuiszorgcliënten zo goed mogelijk te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat u hierover vragen, opmerkingen of tips heeft. Zie onder klachtenregeling hoe u deze bij ons kunt melden.

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.