Thuiszorg

Vreedenhoff biedt 3 vormen van thuiszorg

  1. Hulp in het huishouden
  2. Persoonlijke verzorging/verpleging
  3. Individuele begeleiding

1. Hulp in het huishouden

Als huishoudelijk werk (tijdelijk) voor u te zwaar is, bijvoorbeeld door beperking, ziekte of leeftijd, kunnen wij u hierbij ondersteunen. Huishoudelijk medewerkers van Thuiszorg Vreedenhoff komen in Arnhem en in de gemeentes Rheden en Rozendaal bij u thuis. Zij kunnen diverse huishoudelijke taken uitvoeren. De medewerkers van ons planbureau denken graag met u mee. Zij regelen snel goede hulp en maken duidelijke afspraken met u zodat u weet waar u aan toe bent. Kijk in het fotoalbum voor voorbeelden van  werkzaamheden.

Hoe werkt het

Zodra bekend is hoeveel uur huishoudelijke hulp u toegewezen gekregen heeft, nemen de medewerkers van ons planbureau contact met u op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Tevens bespreken wij dan de werkwijze.
De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een overeenkomst die u ondertekent. U betaalt de afgenomen hulp rechtstreeks aan Vreedenhoff. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het planbureau. Wij gaan voor u op zoek naar een passende oplossing.

Aanvragen en kosten huishoudelijke hulp

De regelingen voor het krijgen van huishoudelijke hulp en financiering verschillen per gemeente. Klik hier voor meer informatie.

2. Persoonlijke verzorging/verpleging

In de directe omgeving van Vreedenhoff bieden wij ook persoonlijke verzorging en verpleging. Denkt u hierbij aan het uit/in bed helpen, douchen, aankleden, steunkousen aandoen en hulp bij medicatie. Omdat de hulp verdeeld over de dag gegeven wordt, is het niet mogelijk dat u hiervoor één vaste verzorgende krijgt. Maar we werken met kleine teams, dus u zult de verzorgenden al snel kennen. 

Verpleging

Soms moeten verpleegtechnische handelingen worden gedaan, bijvoorbeeld wondverzorging, hulp bij het injecteren of het verzorgen van een sonde of morfinepomp. Dit doet een verpleegkundige. Zij coördineert de zorg als er veel verschillende zorg nodig is en ondersteunt en begeleidt de overige medewerkers. Zo is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Aanvraag en kosten verzorging/ verpleging

Persoonlijke verzorging/verpleging kunt u aanvragen bij ons planbureau. Zij regelen dat de wijkverpleegkundige bij u thuis uw zorgvraag komt bespreken.
De kosten voor verzorging/verpleging worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage, het gaat ook niet uit uw eigen risico

3. Individuele begeleiding

Vreedenhoff kan mensen in Arnhem ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het gaat dan om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Aanvraag en kosten individuele begeleiding

Individuele begeleiding vraagt u aan via het wijkteam. Vreedenhoff kan deze vorm van zorg alleen regelen voor mensen die in Arnhem wonen.
U neemt contact op met het de wijkcoaches in uw wijk. Zij houden elke woensdagochtend inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00 bij de entree, in het zitje tegenover de receptie. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 088- 226 00 00  of u kunt via internet een afspraak maken.
Zij bekijken met u wat uw situatie is en bepalen welke hulp u vergoed krijgt en voor hoeveel uur per week.
U betaalt altijd een eigen bijdrage naar inkomen. Deze wordt vastgesteld door het CAK

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.