Visie

Vreedenhoff: het gezelligste huis van Arnhem.

Wij willen de gezelligste, actiefste en spraakmakendste zorgorganisatie van én voor Arnhem zijn. 

Vanuit onze christelijke grondslag willen we dat bewoners, bezoekers en werknemers van uiteenlopende leeftijden, levensovertuigingen en sociale achtergronden elkaar ontmoeten en zorg voor elkaar dragen. We willen dat onze ontmoeting met cliënten thuis in de wijk hen net zo goed bevalt.

Mensenwerk is maatwerk

Vreedenhoff hecht er aan in zijn dienstverlening goede randvoorwaarden te creëren voor een plezierig en waardig leven, waarin ouderen zelf beslissen over hun levensstijl en leefgewoonten. Daarbij zo goed en liefdevol mogelijk ondersteund door hun naasten, onze medewerkers, vrijwilligers en andere bewoners, ieder naar zijn mogelijkheden. Veel is mogelijk en waar dat op belemmeringen stuit, overleggen we samen wat wél kan, onder het motto ‘mensenwerk is maatwerk’.

Onze kernwaarden:

Gelijkwaardig: we zijn als mensen allemaal anders, hebben andere talenten, mogelijkheden, meningen enz. maar we zijn als bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers wel allemaal gelijkwaardig.
Actief: in en rondom Vreedenhoff is veel te doen voor, door en met bewoners en buurtbewoners uit de wijk. Onze grondhouding is: niet afwachten maar waar mogelijk initiatief nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen.
Samen: met elkaar wonen en werken we binnen Vreedenhoff. Dat lukt pas echt goed als we elkaar ook echt ontmoeten en echt aandacht hebben voor elkaar
Toegewijd: wat we doen, doen we met zorg en aandacht. We gaan uit van mogelijkheden, denken in oplossingen en hebben een positieve houding en een opgewekte uitstraling.