Vrienden van Vreedenhoff

Word vriend van Vreedenhoff

U draagt de bewoners/cliënten van Vreedenhoff een warm hart toe?
U ziet graag dat zij hun leven plezierig en zinvol kunnen invullen ?

Dan kunt u daar een bijdrage aan leveren.
Een schenking aan de Stichting Vrienden van Vreedenhoff/Concordia kan het dagelijks verblijf van de bewoners extra kleur geven.

Dit kan in de vorm van:

  • het doneren van een legaat
  • een financiële bijdrage
  • een materiële schenking

Uw donatie wordt besteed aan zaken die niet vanuit zorgverzekeringen of -wetten worden vergoed. Ze komt altijd ten goede aan zaken die bewoners direct in de levenssfeer raken, individueel of gemeenschappelijk. Voorbeelden zijn meubilair voor het buitenterras, nieuwe videoapparatuur en bijzondere uitstapjes.

Bestuur/contactgegevens

Het bestuur van de Vrienden van Vreedenhoff/Concordia bestaat uit:
Dhr. Dick van Ouwerkerk, voorzitter
Mevr. Jantien Ruisch, penningmeester

Uw gift is welkom op bankrekening Stichting Concordia/Vrienden van Vreedenhoff te Arnhem: NL16INGB0683475215

Contact:

Stichting Vrienden van Vreedenhoff/Concordia
p/a Secretaresse Raad van Bestuur
Esperantolaan 2, 6824 LV Arnhem (tel: 026 - 38 46 502)
vriendenvan@vreedenhoff.nl
 

 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.