Vrijwilligerswerk

Vreedenhoff wil het gezelligste huis van Arnhem zijn. En daar kan jij aan meewerken. In Vreedenhoff worden allerlei activiteiten georganiseerd. Wij hebben vrijwilligers erg hard nodig om deze allemaal “in de lucht” te houden. Als vrijwilliger kun je de activiteit doen die bij jou past en op de tijden die jou het beste uitkomen. Je kunt aansluiten bij bestaande activiteiten of je eigen hobby of interesse gaan delen met bewoners.

Vrijwilligerswerk: leuk voor jezelf. Fijn voor anderen!

Of je als vrijwilliger nu helpt bij groepsactiviteiten, liever organisatorisch of ondersteunende werkzaamheden doet of één op één contact prettiger vindt: je bent altijd onder de mensen. De gezelligheid die jij biedt, krijg je in meervoud terug. Mensen worden blij als ze je zien en waarderen je inzet. Dit geldt niet alleen voor de bewoners maar ook voor de organisatie. En dat zullen we je laten merken!

Alles draait om aandacht!

 

Waarom vrijwilliger bij Vreedenhoff?

Zoek je gezelligheid, een zinvolle tijdsbesteding, wil je graag mensen om je heen en tot een groep behoren? Wil je (weer) wennen aan een vast ritme, mensen die op je rekenen en afspraken nakomen? Als vrijwilliger sta je nooit alleen. Je werkt altijd samen in een groep, behalve als je kiest voor één op één activiteiten met bewoners. Veel groepen en grote activiteiten worden door onze beroepskrachten georganiseerd waarbij vrijwilligers helpen. Maar er zijn ook activiteiten die door ervaren vrijwilligers samen aangeboden worden.

Misschien wil je (naast je werk) graag iets voor een ander betekenen, ben je met pensioen of (even) zonder vast werk: veel ouderen zijn blij met de aandacht die je hen geeft. Misschien wil je de Nederlandse taal beter leren spreken. Of (oud) Nederlandse gewoontes beter leren kennen.  Bij ons kan je hiermee onder begeleiding ervaring opdoen.

Voorbeelden wat je als vrijwilliger kan doen

  • Groepsactiviteiten
    Het begeleiden van sport- en spelactiviteiten en creatieve activiteiten (o.a. hobbyclub, wandelclub), peuterbezoek en open huiskamer op de zaterdagmiddag. 
  • Organisatorische activiteiten: Koffie of thee schenken bij concerten of lezingen, bewoners naar activiteiten brengen/halen, de bibliotheek, de Rotonde en de huiswinkel.
  • Individueel contact: wandelen, spelletjes doen, praatje maken, even naar de stad kortom: gezelligheid en aandacht.
  • Seizoensactiviteiten: markten, levende kerststal en verwendagen.
  • Jouw hobby inzetten
    Muziek maken, creatieve activiteiten, sport en spel, koken en tuinieren.

Kijk in onze activiteitenkalender om een completer beeld te krijgen

Maatschappelijke stages

Al het bovenstaande geldt ook voor scholieren die op zoek zijn naar een adres voor een maatschappelijke stage.
 

Wat biedt Vreedenhoff haar vrijwilligers?

Het werken in team Vreedenhoff biedt gezelligheid, afleiding en maakt jou en jouw inzet betekenisvol. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Daarom maken we graag afspraken met je: jij geeft aan wat je wilt doen en wanneer en hoe lang. Wij kunnen op je rekenen. Dat leggen we vast in een vrijwilligersovereenkomst. Je ontvangt indien van toepassing reiskosten en bent tijdens je werkzaamheden als vrijwilliger via ons verzekerd.

Als blijk van dank voor je inzet organiseren we jaarlijks een gezellige vrijwilligersbijeenkomst. Dat is meteen een mooie gelegenheid om bij te praten met andere vrijwilligers. Er zijn ook overleg momenten voor vrijwilligers met een zelfde taak. Samen met beroepskrachten bespreken we dan waar je zoal tegenaan loopt bij het uitvoeren van je vrijwilligerswerk, zodat we ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
 

Hoe word je vrijwilliger bij Vreedenhoff?

Spreekt bovenstaande je aan of heb je juist heel veel vragen? Schroom niet en neem contact op met Wilma Pauwels, onze teamleider Zorg en Welzijn. Zij maakt graag een afspraak met je voor een kennismakingsgesprek. Daarin kun je aangeven wat je zoekt, wilt en voor Vreedenhoff kan betekenen. Ook als je maar enkele uurtjes beschikbaar bent. Bij ons gaat het niet om kwantiteit maar om kwaliteit. We zijn blij met wat je ons aan tijd wilt geven.

Contactgegevens Wilma Pauwels
Tel. 026 3846500 of mail: vrijwilligers@vreedenhoff.nl