Wonen met of zonder zorg

Wonen met zorg

Mensen met verschillende zorgvragen, wonen bij ons door elkaar. U bent uiteraard vrij om te gaan en staan waar en wanneer u wilt. U bepaalt zelf of u aan gezamenlijke activiteiten en maaltijden deel wilt nemen. Bij ons is alles bespreekbaar: bijvoorbeeld hoe u uw kamer in wilt richten, logeren van familieleden/naasten, het houden van  huisdieren etc. Uw bezoek is altijd welkom. Ook kunnen uw familie/naasten gebruik maken van onze maaltijdvoorziening. 

Wanneer kunt u bij ons komen wonen:

  1. Als uw geheugen u steeds vaker in de steek laat. U vergeet dingen, u overziet niet meer wat er op een dag gebeurt/gebeuren moet. U kan hier angstig van worden of zelfs in paniek raken.
  2. Als u lichamelijke klachten heeft: uw lijf werkt niet meer mee: u heeft een ziekte zoals Parkinson, COPD of osteoporose.
  3. Als u  psychische klachten heeft.  Het is voor u moeilijk om structuur in de dag aan te brengen of contacten met andere mensen aan te gaan.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u met plezier bij Vreedenhoff kunt blijven wonen. Dit betekent zorg op maat en activiteiten die bij u passen.
  
Voor mensen met een ver gevorderde dementie hebben wij twee woonafdelingen dementie. Om te voorkomen dat deze mensen gaan (ver)dwalen zijn deze afdelingen beveiligd met een toegangscode.

Wonen zonder zorg: zelfstandig wonen in de omgeving van Vreedenhoff

U zou graag de gezelligheid van mensen om u heen willen en de zekerheid dat er iemand is waar u een beroep op kunt doen als het nodig is. Rondom Vreedenhoff zijn verschillende wooncomplexen waar u kunt wonen met thuiszorg op maat. Bovendien kunt u gebruik maken van de voorzieningen van Vreedenhof en bent u van harte welkom bij activiteiten die bij ons worden georganiseerd. Als uw partner met zorg in Vreedenhoff woont is het mogelijk om ook zelf een appartement in Vreedenhoff te betrekken.

Verschillende appartementen

Vreedenhoff heeft meerdere woonetages met diverse type appartementen. Zij verschillen in indeling, grootte en ligging.
Ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, kunnen kiezen voor een appartement in de nabije omgeving van Vreedenhoff.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden en kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat.  

 

Huisregels

Samen wonen vraagt om leefregels. Klik voor onze huisregels

 

 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.