Woonafdeling Dementie

Woonafdeling Dementie (WAD)

Mensen met een ver gevorderd stadium van dementie vinden een veilige en overzichtelijke plaats om te wonen op onze woonafdeling dementie. Deze is verdeeld over 2 etages van elk 10 bewoners. In huis (en verder in deze tekst) spreken wij over het WAD. De nadruk ligt niet op verplegen maar wonen. We kijken vooral naar wat past bij de mensen. In het WAD kunnen de mensen zichzelf zijn. Ze hoeven niet langer op hun tenen te lopen. Heel belangrijk in onze manier van werken is de aandacht voor ‘vroeger’.
 

Huiskamer als centrale ontmoetingsplek

Elke bewoner heeft een eigen kamer. Deze mag ingericht worden met vertrouwde eigen spullen. Zo wordt deze kamer herkenbaar en kunnen mensen zich er echt thuis voelen.  Centraal punt is de huiskamer. De meeste bewoners komen hier graag. Het is een ontmoetingspunt waar bewoners ook samen eten en koffie drinken. Hier is tot na de avondbroodmaaltijd minstens een personeelslid aanwezig. Daardoor kunnen mensen altijd terecht met vragen als ‘wat moet ik nu, hoe laat is het, waar ben ik, wat wordt van mij verwacht’. Dit werkt geruststellend als mensen in de war zijn. We zien vaak dat zelfs mensen die altijd erg op zichzelf waren, het gezelschap van anderen hier opzoeken.

Overzichtelijk en vertrouwd

De korte gang waar de kamers en de huiskamer aan liggen is veilig en beschut. Het zorgt dat mensen makkelijk en snel hun weg kunnen vinden. Onderweg treffen ze hoekjes en bakken met materialen aan die herinneringen aan vroeger op kunnen roepen. Deze herinneringen kunnen bewoners afleiding bieden. De materialen worden niet te uitbundig uitgestald. Teveel prikkels en geluiden kunnen onrust veroorzaken.
Er is een binnenbalkon met vrolijke kleuren en bloemen en een buitenbalkon voor een frisse neus.

Persoonlijke aandacht

Een omarming, knuffel, aai of een grapje kan het thuisgevoel enorm vergroten. Vooral bij mensen die in het jongste kindstadium verkeren, zijn rituelen voor het naar bed gaan  (liedje zingen, lekker toestoppen) van groot belang. We zorgen ook dat mensen rustig wakker kunnen worden, op de tijd die bij hen past. En hoort daar een sigaretje of een kopje koffie bij, dan is daar alle ruimte voor.

De verzorgenden van het WAD zijn speciaal opgeleid om bewoners te 'verleiden' tot activiteiten. Dit begint al met het spelenderwijs stimuleren van bewoners zelf actief te laten blijven in de persoonlijke verzorging en het aankleden. Daarnaast zorgen ze voor prikkels in de vorm van spelletjes, de krant voorlezen. Een activiteitenbegeleidster zorgt voor een gezellige onderbreking van de dag in de vorm van een spelletje of een creatieve bezigheid. Fysiotherapeuten bieden regelmatig bewegingsactiviteiten aan. Dementerenden zijn vaak dol op muziek. Het zingen van kinderliedjes of Nederlands repertoire is favoriet. Wekelijks kunnen de bewoners heerlijk ontspannen bij harpmuziek van Lies Joosten.

In de waarde laten

Het WAD is alleen toegankelijk met een toegangscode. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners gaan dwalen in het grote huis. Op het WAD zelf worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt. Wij zoeken naar passende alternatieven om ervoor te zorgen dat mensen in hun eigen bed kunnen slapen b.v. met een kussen in de rug. Sensoren kunnen worden ingezet om te registreren als mensen toch uit bed komen. ’s Nachts is er altijd een nachtdienst op de afdeling aanwezig.

Ondersteunende en gespecialiseerde zorg

Om optimale zorg te bieden is specialistische medische en psychische zorg op afroep beschikbaar. Denkt u hierbij aan een specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, logopedist, diëtist, gespecialiseerde pedicure of fysiotherapeut. Wij werken hiervoor samen met Regina Pacis. Ook kan een beroep worden gedaan op de geestelijk verzorger en gerontopsycholoog van Vreedenhoff.

Samenwerking met mantelzorgers

Bij het WAD vinden we de samenwerking met mantelzorgers extra belangrijk. Zij kunnen ons helpen om aanknopingspunten te vinden waarmee we het verblijf van de bewoner zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Omgekeerd helpen wij graag de mantelzorgers bij het leren wennen aan en omgaan met de nieuwe leefwijze en het veranderend gedrag van hun familielid. Dementie is een sluipend proces. Dit vraagt steeds een aanpassing in de omgang. Wij blijven zoeken naar elementen van vroeger, naar de persoon die de bewoner altijd is geweest. Samen met mantelzorgers kunnen we zo de beste manier vinden waardoor de bewoner zo plezierig en ontspannen mogelijk bij ons kan wonen. Een hulpmiddel in de communicatie is Carenzorgt. Dit is een digitaal programma waarmee mantelzorgers inzage hebben in de rapportage en kunnen communiceren met de zorg op de tijd dat u dat uitkomt.

Eerste verantwoordelijk verzorgende (EVV-er)

U krijgt een EVV-er: een eerst verantwoordelijke verzorgende. Hij/zij is voor de bewoner en zijn familie de steunpilaar en vraagbaak. De EVV-er regelt de zorg en heeft als het nodig is contact met specialisten of de huisarts. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de familie/contactpersoon. Hiervoor zoekt zij persoonlijk contact, maar als de snelheid daarom vraagt kan dit ook telefonisch, per app of  per e-mail.

Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgplan op maat. Samen met bewoners en mantelzorger leggen we vast wat de bewonder nodig heeft om zich zo prettig mogelijk te voelen. Het zorgplan wordt opgenomen in het elektronisch zorgdossier. Hierin staan ook alle persoonlijke gegevens en rapportages. Ook de afspraken met het zorgteam worden hierin verwerkt. De bewoner en de 1e contactpersoon kunnen samen met de EVV-er dit dossier inzien.

Het zorgplan ligt ook in het appartement. Het zorgplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd in een Multi-disciplinair cliëntenoverleg (MDCO), waarbij ook o.a. de specialist ouderen geneeskunde, de psycholoog, de EVV- er en de teamleider aanwezig zijn. Bewoner en mantelzorger/contactpersoon worden voor dit overleg uitgenodigd.
1 x per jaar organiseren we een familiecontactavond. Deze is bedoeld om informatie uit te wisselen en biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te delen.

Wonen in Vreedenhoff

Bewoners van het WAD mogen, net als alle andere bewoners in Vreedenhoff, deelnemen aan centraal georganiseerde activiteiten. Zij worden hierin begeleid door medewerkers of vrijwilligers. Zij kunnen ook gebruik maken van alle voorzieningen die er in Vreedenhoff zijn.

Thuiswonen met dementie

Het kan zijn dat u deze informatie leest terwijl u (of uw familielid met dementie) nog thuiswoont. In dat geval kan een Casemanager dementie u tot steun zijn. Voor meer informatie over een casemanager dementie verwijzen wij u graag naar de informatiepagina van onze fusiepartner Innoforte : https://www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-zorg/casemanager-dementie.aspx

Samen wonen vraagt om leefregels. Klik voor onze huisregels
 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.