Zorg op maat

De mens centraal

Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, ideeën en voorkeuren. Wij houden daar graag rekening mee. Dit geldt zowel voor de mensen die bij ons wonen als voor mensen die nog thuis wonen, maar bij ons deelnemen aan onze verschillende vormen van dagopvang.

Bij ons staat de mens centraal met al zijn mogelijkheden en niet het ziektebeeld wat zij meebrengen Wij willen graag  dat u zich bij ons veilig en geborgen voelt. We doen er alles aan om uw familie te ontzorgen zodat zij u met een gerust hart bij ons kan laten wonen. Afstemming en overleg is voor ons erg belangrijk. Niemand kent de bewoner beter dan zijn familie/contactpersoon. Met hun kennis kunnen wij de zorg goed op uw vraag afstemmen. Dit geldt niet alleen voor onze woonafdeling dementie maar voor alle bewoners bij ons in huis.

Eerste verantwoordelijke verzorgende ( EVV-er)

U krijgt een EVV-er: een eerst verantwoordelijke verzorgende. Hij/zij is voor u en uw familie de steunpilaar en vraagbaak. De EVV-er regelt uw zorg en heeft als het nodig is contact met specialisten of de huisarts. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met uw familie/contactpersoon. Hiervoor zoeken zij persoonlijk contact, maar als de snelheid daarom vraagt kan dit ook telefonisch. Daarnaast maken wij gebruik van Carenzorgt. Dit is een digitaal programma waarmee u toegang krijgt tot het zorgdossier ( waaronder de rapportage en het zorgplan) en kunt communiceren met de zorg op de tijd dat dat u uitkomt.

Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgplan op maat. Samen met u en uw contactpersoon leggen we vast wat u nodig heeft om u zo prettig mogelijk te voelen. Het zorgplan wordt opgenomen in uw eigen elektronisch zorgdossier. Hierin staan ook al uw persoonlijke gegevens en rapportages. Ook de afspraken tussen u en het zorgteam worden hierin verwerkt. U en uw 1e contactpersoon kunnen samen met de EVV-er dit dossier inzien.
Het zorgplan vindt u ook in een map in uw appartement. Het zorgplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd in een Multi-disciplinair cliëntenoverleg (MDCO), waar ook o.a. de specialist ouderen geneeskunde, de psycholoog, de EVV- er en de teamleider aanwezig zijn. U wordt voor dit overleg uitgenodigd.

Team van verzorgenden

Elke woonetage heeft een vast team van verzorgenden. Zij geven u alle steun die u nodig heeft. Zo kunnen ze helpen bij het wassen en aankleden en zorgen dat u uw medicijnen op tijd krijgt. Ze verzorgen uw maaltijden en brengen u naar de kapper of activiteiten. U krijgt van hen op vaste tijden een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Met warm weer brengen ze een kopje bouillon of een ijsje.

Uw verzorgenden zijn zoveel mogelijk ‘vaste gezichten’. Zij zijn gediplomeerd en op de hoogte van uw zorgplan. Ze worden bijgestaan door helpenden in opleiding.

De verschillende teams worden aangestuurd door een teamleider. Als u vragen heeft die niet door de EVV-er of verzorgenden kunnen worden opgelost, denkt uw teamleider graag met u mee.

Verpleegkundigen

Waar nodig worden de verzorgenden ondersteund door onze verpleegkundigen. Samen kijken we hoe we de zorg op de beste manier kunnen inzetten. 

Vrijwilligers en studenten: extra handen voor onze activiteiten:

Vreedenhoff heeft ook een groot team van vrijwilligers. Zij worden nooit ingezet voor de zorg maar zijn er voor de ‘leuke dingen’. Zij gaan wandelen met bewoners en helpen bij het verzorgen van het grote activiteitenprogramma. Ook de 5 in Vreedenhoff wonende studenten zijn altijd in voor een praatje of een activiteit.

Therapeuten en medische ondersteuning.

Welke therapie u ook nodig heeft: het wordt voor u in Vreedenhoff geregeld. Ergotherapeuten en logopedistes komen naar uw appartement. Op de begane grond vindt u een prachtige oefenzaal voor fysiotherapie. Als u vanuit Arnhem verhuisd bent, kunt u vaak uw eigen huisarts behouden. En anders kunt u overgaan naar een huisarts uit de buurt. Zij bezoeken Vreedenhoff regelmatig. Voor specialistische hulp werken we nauw samen met Regina Pacis.

Geestelijke ondersteuning

Ouder worden/oud zijn brengt eigen vragen met zich mee. Wat is (nog) de zin van mijn leven? Hoe kijk in terug op mijn leven? Waar heb ik in mijn leven kracht, inspiratie vandaan gehaald en lukt dat nu ook nog?  De geestelijk verzorger werkzaam binnen Vreedenhoff  kan helpen bij dit soort vragen

Evaluatie zorg en welzijn

2 x per jaar bespreken we uw zorgplan in een multidiciplinair cliënten overleg. Hierbij zijn uw EVV-er en teamleider aanwezig.Voor bewoners met een indicatie ZZP 5 of ZZP 6 zal ook o.a. de specialist ouderen geneeskunde en/of de huisarts aanwezig zijn Het gaat hierbij niet alleen over uw welzijn maar ook over uw gezondheid. U en uw mantelzorger worden ook uitgenodigd om dit overleg bij te wonen.

Grenzen aan zorg

Wij zullen er alles doen wat in onze mogelijkheid ligt om te zorgen dat u bij ons kan blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij het uiteindelijk toch noodzakelijk is om te verhuizen naar een andere organisatie. Hieraan gaat altijd intensief overleg aan vooraf met u en uw contactpersoon en alle diciplines die bij uw zorg betrokken zijn. 

Zorg rondom levenseinde

De laatste levensfase vraagt om extra aandacht en zorgvuldigheid. In een notitie staat beschreven welke standpunten Vreedenhoff inneemt over ethische kwesties. Zaken die aan bod komen zijn o.a.:

  • geen gedwongen vocht of voeding toedienen;
  • de wens respecteren om af te zien van verdere behandeling;
  • niet reanimeren als dit de wens van de cliënt is;
  • hoe omgaan met een wens tot euthanasie;
  • optimale palliatieve zorg bieden;
  • rol en verantwoordelijkheid van de huisarts. 

Bij al deze zaken gaan we uit van de wens van de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, binnen de wettelijke regels en bevoegdheden van Vreedenhoff. Niet alles is vooraf te voorzien en te regelen; in alle gevallen zal Vreedenhoff zo zorgvuldig mogelijk handelen vanuit de ervaring met de contacten die we met de bewoner hadden. 
 
 

Per 1 februari 2020 gaan wij samen met Innoforte

Vanaf dat moment wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Innoforte: www.innoforte-zorg.nl.